Over mij

Schrijven helpt me focussen- als ik niet schrijf, ga ik rare dingen doen: de tuin omspitten, proberen docent Nederlands te worden, proberen om boekhouder te worden…
Ik schrijf beter dan ik spreek, en ik schrijf ook beter dan ik denk.
Ik heb historische taalkunde gestudeerd, omdat de geschiedenis van de taal me fascineerde: ik had het liefst een negentiende-eeuwse wetenschapper willen zijn die ontdekte dat het Sanskriet verwant is aan de Europese talen.
Aan de schrijversvakschool in Amsterdam heb ik goeie herinneringen. Uiteindelijk ben ik daar afgestudeerd bij Nico Dros met een verhaal dat ‘Graven’ heet.
In 2011 en 2012 was ik stadsdichter van Velsen. Van de gedichten die ik toen schreef is een boekje gemaakt ‘Hoe sexy IJmuiden’(de titel dank ik aan Joop Stoop).

Verhalen en gedichten